Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel registrace uživatelského účtu

1. Udělujete tímto souhlas Společnosti Pro Evolution s.r.o., IČO 24779075 se sídlem ul. Mělnická 69/77, 277 11 Libiš, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 173578 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

jméno a příjmení

emailovou adresu

telefonní číslo

fakturační adresu

dodací adresu

historii objednávek

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

a. zřízení a administrace uživatelského účtu

b. nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

 . zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu čili při každém přihlášení do uživatelského účtu

a. nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel eshopu www.peterlegwood.cz, společnost MARK 31 s.r.o., se sídlem:Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
V případě objednávky s osobním odběrem v prodejně: Chodím zdravě s.r.o., se sídlem:Mělnická 69/77, 277 11 Libiš.

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů

požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává

vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii

u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost

nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování

požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů

na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů