I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.pro-evolution.cz, www.peterlegwood.cz. Internetový obchod provozuje společnost Pro Evolution s.r.o., se sídlem ul. Mělnická 69/77, 277 11 Libiš, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 173578 (dále též jen jako „provozovatel“). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího. Ceny jsou platné pouze na tomto e-shopu.

Nabídka e-shopu platí pouze pro Českou a Slovenskou republiku.

II. Kdy a jak dostanu zboží

Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina zboží je skladem, expedujeme jej průběžně. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem. Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. Do jednoho až dvou dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu. Pokud bude zboží pro velký zájem vyprodáno, budeme Vás neprodleně informovat.

III. Doprava a platba

Možnosti dopravy:

Pro zasílání zboží používáme přepravní službu PPL a Zásilkovnu. Způsob dopravy si zákazník volí v rámci vyplňování objednávky. O odeslání zásilky budete z naší strany informováni a pomocí čísla balíku, které Vám sdělíme si můžete zásilku na stránkách dopravce sledovat. Zásilky jsou po dobu přepravy pojištěny. Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem "peterlegwood", příp. poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

www.ppl.cz

www.zasilkovna.cz

Možnosti platby:

Bezhotovostní převod se uskutečňuje po potvrzení objednávky z naší strany a na základě Proforma faktury poslané e-mailem, zboží bude prostřednictvím dopravce odesláno až po připsání částky na náš účet vedený u Raiffeisenbank číslo 5848442028/5500. Zboží je rezervováno 5 pracovních dnů od zaslání - vystavení Proforma faktury.

Pokud není částka uhrazena (připsána na náš účet) do 5-ti pracovních dnů po vystavení proforma faktury, objednávka se ruší.

Dobírku si můžete zvolit, pokud si přejete za zboží zaplatit až v rámci převzetí. Platba za zboží probíhá hotovostně oproti převzetí zboží od dopravce na Vámi zvolené adrese.

Gopay: okamžitý převod, nebo platba kartou On-line. V závislosti na zvoleném způsobu platby bude zákazník přesměrován na stránky poskytovatele platebních služeb pro účel zaplacení.

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.pro-evolution.cz, www.peterlegwood.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

1. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.pro-evolution.cz, www.peterlegwood.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

6. Velikost zboží při nákupu obuvi Peter Legwood: vždy je třeba změřit velikost obou chodidel v mm (většina lidí má odchylku 1-3 mm mezi levým a pravým chodidlem), dle návodu v sekci jak správně vybrat na stránce vše o nákupu. Pokud objednáváte obuv vždy vyberte nejbližší vyšší velikost.

Pokud si nejste jisti správným výběrem uveďte velikost obou chodidel v mm do poznámky v objednávce. Následně spolu s obchodníkem po telefonu vyberete vhodnou velikost obuvi.

7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu www.pro-evolution.cz, www.peterlegwood.cz, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.

8. Cena zboží a služeb je platná v momentě odeslání objednávky (el. kopie objednávky je vždy zaslána automaticky kupujícímu). Pokud není v detailu produktu uvedeno jinak, platí speciální akce vždy jen do vyprodání zásob a příslušný den.

Informace o ceně jsou zobrazeny vždy u konkrétního zboží. Cena je uváděna včetně DPH a v košíku je částka detailně rozdělena na DPH a jeho základ. K ceně zboží je připočítáván poplatek za zvolenou přepravu zboží. 

V případě doručení zboží přepravní službou zasíláme daňové doklady elektronickou formou, a to neprodleně po doručení zboží. Při převzetí zboží obdržíte doklad o zaplacení.

9. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má právo podle ustanovení § 53, odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

2. Odstoupení od smlouvy lze učinit výslovným projevem vůle, že odstupujete od smlouvy, a to písemně dopisem doručeným na adresu společnosti Pro Evolution s.r.o., ul. Mělnická 69/77, Libiš, PSČ 277 11. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

3. V rámci sdělení o tom, že odstupujete od smlouvy vždy uveďte číslo Vaší objednávky.

4. Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na adresu uvedenou na faktuře s tím, že zboží:

•           musí být nepoškozené bez známek opotřebení,

•           musí být v původním obalu,

•           bude doprovázeno kopií dokladu o tom, že jste si vracené zboží koupil/a u nás (kopie faktury),

•           musí být kompletní (včetně příslušenství),

•           vytiskněte si "Formulář vrácení zboží" , případně použijte formulář u faktury v balíku a využijte bezplatného vrácení Zásilkovnou.

5. Peníze za zboží Vám zašleme převodem na Vámi sdělený účet oproti splnění Vaší povinnosti dle ust. § 457 občanského zákoníku.

Odstoupení od kupní smlouvy je platné pouze pro koncové zákazníky.
Neplatí pro velkoodběratele.

VI. Reklamační podmínky

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace Pro Evolution s.r.o. a právním řádem platným v ČR.

2. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

3. Odpovídáme zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, námi popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.

4. Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

5. Oznámení o zjištěných vadách lze učinit vyplněním tohoto formuláře "Reklamační protokol", který odešlete na adresu: Pro Evolution s.r.o.

6. K reklamaci je třeba předkládat pouze obuv vyčištěnou, (zbavenou všech nečistot) a suchou.

7. Reklamované zboží zašlete zpět na adresu centrálního skladu: Pro Evolution s.r.o., ul. Mělnická 69/77, Libiš, PSČ 277 11., s tím, že zboží:

musí být kompletní (včetně příslušenství),

bude doprovázeno kopií dokladu o tom, že jste si reklamované zboží koupil/a u nás (kopie faktury)

bude doprovázeno formulářem "Reklamační protokol" kde popíšete, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

8. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Upozornění: v žádném případě neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

9. Náklady spojené se zasláním zboží nazpět hradí vždy zákazník, v případě uznané reklamace bude zákazníkovi kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši. 

O obdržení vráceného nebo reklamovaného zboží Vás budeme informovat prostřednictvím emailu. 

O vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle odborného posouzení. Maximálně do 30-ti dnů od obdržení reklamovaného zboží, Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace, a to prostřednictvím reklamačního protokolu, který Vám zašleme na Vámi udanou adresu.

Reklamační podmínky jsou platné pouze pro koncové zákazníky. Neplatí pro velkoodběratele.

VII. Záruční podmínky

a. Vážený spotřebiteli, na obuv Peter Legwood poskytujeme záruku 24 měsíců od data zakoupení.

1. Návod na použití a údržbu

Pro Vaši spokojenost s naším výrobkem se držte následujících doporučení.

Při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude obuv používána. Obuv používejte způsobem v prostředí odpovídajícímu její účelovosti.

Pečlivě vyberte správnou velikost na www.pro-evolution.cz, www.peterlegwood.cz. Pro čištění obuvi Peter Legwood použijte vodu o teplotě max. 40°C s použitím neagresivních prostředků. Protiskluzová funkce je garantována, pokud není opotřeben dezén podrážky.

Obuv Peter Legwood nedávejte do pračky, myčky nádobí, nepoužívejte změkčovače vody, aviváže. Nikdy nedávejte obuv do blízkosti tepelných zdrojů, nevystavujte obuv na přímém slunci a nevystavujte ji vysokým teplotám (nad 40°C), mohlo by dojít k jejímu poškození nebo zničení! Protiskluzová funkce je garantována, pokud není opotřeben dezén podrážky. Záruka se nevztahuje na nedodržení návodu k použití, na barvení obuvi.

Obuv je nutno chránit před chemickými vlivy.

2. Záruku je možno uplatnit

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického postupu. (Tyto vady se zpravidla projeví již po krátkodobém používání obuvi).

Reklamační řád rozlišuje závady dvojího druhu:

Odstranitelné vady – po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude zboží bezplatně opraveno a vráceno.

Neodstranitelné vady – po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude v případě zjištění, že vadu nelze ani opravou odstranit, nabídnuta výměna za novou obuv nebo vrácení celé kupní ceny.

Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dní od data uplatnění – reklamace – tj. převzetím bot prodávajícím.

3. Záruka se nevztahuje na

změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na používání a údržbu, viz. bod 1.

Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst.2), nesprávného užívání a neodborného zásahu.

Mechanicky poškozenou obuv a její části. Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití.

Obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi.

b. Záruka na ostatní Zboží

Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla to je 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace Zboží až do doby, kdy je Kupující povinen po skončení záruční opravy Zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy Zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně Zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového Zboží.

Záruční podmínky jsou platné pouze pro koncové zákazníky. Neplatí pro velkoodběratele.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Pro Evolution s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Informace slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem.

2. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, Pro Evolution s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu www.pro-evolution.czwww.peterlegwood.cz dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace), a to písemnou formou na objednavky@pro-evolution.cz.

IX. Výměna zboží

Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, můžete ho vrátit a vytvořit objednávku novou.

Viz V. Odstoupení od kupní smlouvy

X. Dárkový poukaz

Dárkové poukazy můžete použít jen k nákupu zboží v e-shopu www.peterlegwood.cz  a nejsou směnitelné za peníze. Hodnota nákupu přitom musí být stejná nebo vyšší, než je hodnota poukazu. Bude-li hodnota zakoupeného zboží nižší než hodnota poukázky, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než hodnota poukázky, je nutné rozdíl doplatit.

Při uplatnění elektronického dárkového poukazu nelze využít osobní vyzvednutí zboží. 

Při nákupu můžete uplatnit více poukazů/kódů současně.

V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo při oprávněné reklamaci vám může být vrácena částka prostřednictvím náhradního poukazu nebo vytvořením adekvátního kreditu pro nákup.

Na každém poukazu je vyznačena jeho platnost-po uplynutí data platnosti se poukaz stává neplatným. Nevyužitý dárkový poukaz nelze vyměnit za jiný, ani jej není možné proplatit, nebo prodloužit jeho platnost.

Jedná se o ceninu, v případě ztráty nemůže být poukaz nijak nahrazen, účtenku o jeho nákupu nelze coby náhradu akceptovat.  Padělání a pozměnění poukazů je zakázáno a trestné podle platného zákona ČR. V případě, že prodávající zjistí neoprávněné použití slevového kódu, nebude sleva aplikována a kupující nemá na slevu žádný nárok.

Při nákupu dárkových poukazů není účtováno DPH. Jeho vyúčtování proběhne až při uplatnění poukazu a dodání zboží, a to dle zákonných předpisů.

Dárkový poukaz nelze použít k úhradě dopravy ani jiné služby.

Kód poukazu je nutné ochránit, jeho použitím v e-shopu přestává poukaz platit. Za ztracené či zcizené kódy neneseme odpovědnost.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.pro-evolution.cz, www.peterlegwood.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Jakýkoliv spor vzniklý z těchto všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi bude  s konečnou platností řešit soud v místě sídla firmy Pro Evolution s.r.o.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Osoba zodpovědná za provoz obchodu Martin Šebek, e-mail objednavky@pro-evolution.czfakturace@pro-evolution.cz , tel. +420 778 063 477.